dnes je 17.5.2021

Input:

Omezení výhod soukromého životního pojištění

22.7.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2015 se nemá daňová podpora pojistného na soukromé životní pojištění týkat celého příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance, pokud část prostředků slouží kromě krytí pojistného rizika i k investování jménem a na účet pojistníka.

Zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi s příjmy ze závislé činnosti daňové zvýhodnění ve formě osvobození příjmů, které poplatník dostal od zaměstnavatele jako příspěvek na soukromé životní pojištění zaměstnance. Původním záměrem tohoto daňového režimu bylo podpořit produkty spoření na stáří.

V poslední době se podle zkušeností státní správy množí případy, kdy je pojišťovnami nabízeno tzv. „investiční životní pojištění“. Tento typ pojištění splňuje podmínky pro daňovou uznatelnost příspěvků zaměstnavatele a umožňuje uplatnění odečitatelných položek od základu daně zaměstnance, pokud jsou splněny další podmínky dané zákonem. Takovýto pojistný produkt formálně splňuje kriteria soukromého životního pojištění, částečně však jde o investici kolektivního investování. Soukromé životní pojištění v podobě „investičního životního pojištění“ z hlediska daňového neplní svůj původní smysl podpořit  zabezpečení poplatníka na stáří, spíše se stává nástrojem pro optimalizaci daně.

Po novele

Nahrávám...
Nahrávám...