dnes je 26.2.2024

Opravné položky k pohledávkámGarance

27.9.2023, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme neuhrazené pohledávky po splatnosti v řádu milionů, ke kterým byly vytvořeny účetní opravné položky ve výši 50 % po dohodě s auditorkou. Nyní budou pohledávky již 18 měsíců po splatnosti a odběratelé se stále nemají k tomu je uhradit. Výnos byl řádně…

Opravné položkyGarance

30.8.2023, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat případy, kdy je tvorba opravných položek (dále také jen OP) daňově uznatelným nákladem. Nejprve se podíváme na právní úpravu společnou pro všechny typy daňově uznatelných OP, pak se jednotlivým typům budeme věnovat podrobněji.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Tuzemské pracovní cestyGarance

21.7.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Prominutí dluhu úvěru včetně úrokůArchiv

13.7.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak účetně i daňově řešit situaci, kdy mateřská společnost v ČR má dceřinou společnost v Polsku? Tato polská dcera je úvěrovaná českou matkou. Ale jelikož polská dcera nevytváří žádné zisky, rozhodla se česká matka, že dceru prodá a promine ji celý dluh úvěru…

Dar od mateřské společnosti pro ukrajinské zaměstnanceArchiv

28.2.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostali jsme finanční dar od naší mateřské společnosti pro ukrajinské zaměstnance. Rozhodli jsme se za tyto peníze pořídit poukázky do obchodu s potravinami a rozdat jim je. Nejde o naše kmenové zaměstnance, ale o agenturní. Jak tuto transakci…

Poplatek České kanceláři pojistitelů - pojištění odpovědnosti vozidlaArchiv

17.1.2023, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je úhrada příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů za nepojištěné období u auta (pojištění odpovědnosti vozidla) daňovým nákladem? Sazba 86 Kč/den x nepojištěné…

Vánoce 2022 a jejich daňová specifikaArchiv

13.12.2022, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vánoce svátky klidu a pohody přicházejí, ale jak pro koho… aneb s nimi přicházejí i určitá daňová specifika …

Bankrot dceřiné společnostiArchiv

16.11.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká Mateřská společnost (A) poskytla bankovní garanci za úvěr poskytnutý bankou své 100% zahraniční dceřiné společnosti (B) se sídlem ve Švédsku. Firma B se dostala do finančních problémů a vstoupila do bankrotního procesu podle švédského práva. Mateřská…

Přihlášení pohledávek do insolvenčního řízeníArchiv

10.11.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak přihlásit pohledávky dlužníka do insolvenčního řízení, a jak vytvořit tvorbu a zaúčtování opravné položky v roce a dalších letech po přihlášení? Pohledávky jsou z 07/2022 a 08/2022 ve výši 350 000 Kč. Úpadek dlužníka byl vynesen Usnesením soudu na základě…

DPH a nákup pohledávekArchiv

24.6.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným nakoupila v roce 2011 od 25 společností pohledávky převážně za stavební práce provedené pro společnost A. Pohledávky byly ve formě vydaných faktur uhrazených z cca 20 %. Nakoupeny byly za 70- 80 % nominální hodnoty neuhrazené…

Zaúčtování náhrady od pojišťovnyGarance

7.12.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Byla nám způsobena škoda na majetku vytopením v celkové výši 65 890 Kč. Máme tuto částku podloženu fakturami, které jsme hradili za opravu. Náhrada od pojišťovny (pojistné plnění) ve výši 60 890 Kč nám byla poukázána na účet a za námi jde spoluúčast ve výši…

Zaúčtování faktury za nákup stravenekGarance

31.8.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Testování zaměstnanců na covid-19 - účetně a daňověArchiv

7.4.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřebuji poradit s povinnými antigenními testy pro zaměstnance – jak o nich účtovat? A jak účtovat o příspěvku od státu na tyto testy? A jaké jsou dopady do daně z příjmů a…

Odpis pohledávkyArchiv

10.3.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme pohledávku splatnou 26. 12. 2017 na 31 237 EUR do Spojených arabských emirátů. Jak ji odepsat nebo zaúčtovat a do jakého období? Odběratel již zanikl.

Opravné položky u zahraničních pohledávek nabytých postoupením a povinnost účtování do výnosůArchiv

29.12.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Český subjekt bude nabývat postoupené pohledávky vzniklé v zahraničí. Pokud by byly tyto pohledávky při svém vzniku v zahraničí účtovány do výnosů a nebyly příjmem osvobozeným a ani nebyly zahrnovány do základu daně zvláštní sazbou, splňuje to podmínku…

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkámArchiv

3.11.2020, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Umožňuje zákon vystavovat opravné položky (daňové/nedaňové) k „pohledávkám” u faktur přijatých? Jedná se o případ přijaté zálohové faktury, kterou firma zaplatila dodavateli, dodavatel k ní poté vystavil a zaslal dobropis, ale dobropis už neuhradil. Firma má…

Opravné položky k pohledávkám - daňovéGarance

23.10.2020, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba opravných položek (OP) k pohledávkám, které jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, je upravena samostatným právním předpisem – zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Zákonné opravné položky jsou nástrojem daňové…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Odpis pohledávky přihlášené do insolvenčního řízeníArchiv

24.9.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost – právnická osoba má řádně přihlášenou, nepopřenou pohledávku celkem ve výši Kč 132 tis. Kč:

Rozdíl mezi konkursem a úpadkem pro účely daňového odpisu pohledávkyArchiv

4.12.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaký je rozdíl mezi konkursem a úpadkem pro účely daňového odpisu pohledávky? Nepromlčenou pohledávku lze odepsat, pokud na ni nemám tvořenou zákonnou opravnou položku, pokud splníme jednou z podmínek § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Pokud je dlužník v úpadku,…

Odpis pohledávky a daňová opravná položkaArchiv

16.7.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš systém pracuje v oblasti odpisů pohledávek odjakživa tak, že v případě, kdy by po vytvoření stoprocentní daňové opravné položky k pohledávce měl ihned následovat plný daňový odpis pohledávky (na celou její částku), tak se vytvoření a zrušení této opravné…

Opravná položka k pohledávceArchiv

19.3.2019, Ing. Marie Pitková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V s. r. o. účtujeme o pohledávkách. V roce 2015 jsme vystavili fakturu do Itálie v hodnotě 3 549 EUR, tj. 95 929,47 Kč. Její splatnost byla 29. 8. 2015. Pohledávka nebyla dosud uhrazena. Žádné soudní řízení nebylo s italskou firmou zahájeno. K 31. 12. 2016…

Přepočet denních stavů úvěrových finančních nástrojů z cizí měnyArchiv

10.1.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník daně z příjmů právnických osob má poskytnuté úvěrové finanční nástroje od spojené osoby (zahraničí matky) v cizí měně. Podle Pokynu D-22, komentáři k § 25 odst. 1 písm. w) ZDP, vypočítává průměr denních stavů úvěrových finančních nástrojů. Účetní…

Nedobytná pohledávkaArchiv

17.4.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákazník ze třetí země si objednal zboží, kde uhradil pouze část ceny. Daňový doklad byl vystaven v březnu 2015 se splatností 30. 4. 2015. Zákazník sice několikrát slíbil úhradu, ale bylo zjištěno, že má finanční problémy a není v jeho silách pohledávku…

Odpis pohledávkyArchiv

13.12.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s. r. o. eviduje pohledávku (uhrazenou zálohu na účtu 314) z roku 2010 za konkrétním pachatelem, který na základě uhrazené zálohy měl dodat zboží, zboží nedodal, zálohu nevrátil. Jde o slovenského občana, teprve v roce 2017 Krajská prokuratura…

Akontace - platba při zahájení leasinguGarance

4.7.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí leasingové smlouvy bývá podmínka zaplacení určité vyšší částky ihned na začátku trvání smluvního vztahu. Termín akontace ale může být zavádějící. Vždy je nutno zjistit skutečnou podstatu této platby, a to ze znění…

Opravná položka k pohledávkámArchiv

2.3.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme a.s. a evidujeme pohledávku z roku 2011 ve výši 280 000 Kč, která byla řádně přihlášena u soudu. V červnu r. 2014 nabylo právní moci usnesení soudu, kdy soud schválil smír s výrokem, že žalovaná strana zaplatí do 31. 12. 2014 částku 140 000 Kč, druhou…

Odpis pohledávkyArchiv

29.12.2016, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnická osoba (s. r. o.) uzavřela v minulosti (ještě za starého obchodního zákoníku) s nepodnikatelem smlouvu o půjčce, ve smlouvě bylo kromě úroků z půjčky a úroků z prodlení stanoveno, že když do určitého data nebude uhrazeno, bude účtována smluvní pokuta.…

Odpis nedobytné pohledávkyArchiv

15.12.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

S. r. o. má pohledávku za fyzickou osobou. Jedná se o 3 pohledávky každá ve výši 15 000 Kč. Pohledávky jsou nepromlčené, byly zaúčtovány ve výnosech, nejsou za spřízněnou osobou. Pohledávky vznikly v dubnu roku 2013. Vzhledem k tomu, že probíhá několik…

Opravné položky k pohledávkámArchiv

29.11.2016, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Legitimní možnosti snížení daňové povinnosti nabízí opravné položky k pohledávkám, ale jen takové, které jsou tvořeny v souladu se zákonem o rezervách.

Opravy účtováníArchiv

1.8.2016, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci vedení účetnictví se tak jako při každé jiné činnosti nelze zcela vyhnout tvorbě chyb a omylů, které je nutno následně napravovat. V následujícím textu se tedy budeme této problematice blíže věnovat. Upozorníme nejen na konkrétní chyby, ke kterým v…

Opravné položkyArchiv

15.7.2016, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ocenění v účetnictví podléhá přísným pravidlům a účetní jednotka je zavázána při inventarizaci aktiv zohlednit případné snížení jejich hodnoty.

Odpis pohledávky bez tvorby opravné položkyArchiv

6.1.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pacht obchodního závoduGarance

21.8.2015, prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravné položky k pohledávkám ke stejnému dlužníkoviArchiv

7.5.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nerealizované kurzové rozdílyArchiv

11.3.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V účetnictví s.r.o. evidujeme na účtu 355 a 365 pohledávky a závazky ke společníkům v cizí měně. Musím provést přepočet kurzem k 31.12. a budou takto vzniklé nerealizované kurzové rozdíly daňově účinné s tím, že dopředu je známo, že větší část závazků bude…

Časové rozlišení nákladů a výnosů

27.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účty časového rozlišení představují důležitou a v některých případech i komplikovanou oblast účetnictví podnikatelů, která má přímou vazbu na celkovou výši nákladů a výnosů, a tím i na základ daně z…

Odpis pohledávek

22.9.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ideálním případě dochází k uhrazení faktury vydané. V případě prodlevy hovoříme o pohledávce po splatnosti, ke které lze za určitých zákony definovaných podmínek vytvářet opravné…

Opravné položky k pohledávkám po 30 měsících

24.6.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vytvoření 100% opravné položky k pohledávkám má být možné již po 30 měsících.

Chystá se výrazné snížení nákladů vymáhání pohledávek a exekucí

3.4.2014, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti zaslalo do připomínkového řízení návrh novely advokátního tarifu, který má v souladu s koaliční smlouvou podstatně snížit náklady vymáhání pohledávek a exekucí. Jedná se o výrazné omezení nákladů právního zastoupení u malých (tzv.…

Daňový režim nákladů na zpracování žádosti o investiční dotaci

13.2.2014, Zdroj: Finanční správa

Způsob stanovení základu daně a daňové povinnosti k dani z příjmů je dán zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen…

Nahrávám...
Nahrávám...