dnes je 18.4.2024

Input:

Stravenkový paušál

26.9.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Stravenkový paušál

Ing. Jan Ambrož

Pro novou formu zajištění závodního stravování, účinnou od 1. ledna 2023, se vžil pojem "stravenkový paušál" (dále též zjednodušeně "paušál") a je pouze na rozhodnutí zaměstnavatele, kterou z alternativ závodního stravování zaměstnancům nabídne.

Právní úprava

Základní pravidla vychází z následujících ustanovení zákona o daních z příjmů:

 • § 6 odst. 9 písm. b) ZDP pro osvobození od daně ze závislé činnosti,

 • § 24 odst. 2 písm. j), podle kterého se řeší, jestli je nebo není tento paušál uznán jako daňový náklad.

V textu využijeme také aktualizovaný Pokyn D-59.

Jedná se o poskytování významného benefitu, proto jsou důležité vybrané paragrafy zákoníku práce. V tomto textu se věnujeme pouze stravenkovému paušálu, další návaznosti naleznete v článku Stravování závodní, v němž naleznete podrobně návazností na zákoník práce.

Výklad

Stručně si připomeneme základní východiska, za kterých je možné tento typ závodního stravování ("ZS") poskytovat podle zákona o daních z příjmů (1).

Dále se budeme věnovat daňovému režimu a podmínkám pro paušál (2). Potvrdíme si právo zaměstnavatele zvolit si formu zajištění závodního stravování (3). Porovnání variant stravenka nebo paušál obsahuje čtvrtá kapitola. Jak je to s praktickou realizací řešíme v poslední páté části.

1. PRINCIP STRAVENKOVÝ PAUŠÁLU A OBECNÁ PRAVIDLA ZDP

Jedná se o klasický benefit závodní stravování určený zaměstnancům. Dále si doplníme další obecná pravidla pro poskytování paušálního příspěvku.

Zaměstnanec

Benefit je určen "zaměstnancům", kteří jsou definováni výslovně pro účely daně z příjmů podle § 6 odst. 2 ZDP, fyzické osoby v pracovně-právních vztazích, resp. z pohledu zákona o daních z příjmů s příjmy ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1, kam patří například i dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Pokyn D-59

V poznámce k § 6 odst. 9 písm. b) nalezneme doplnění. Jsou-li splněny podmínky stanovené směny, lze peněžitý příspěvek na stravování poskytovat (a osvobodit od daně) i jednatelům společností s ručením omezeným a uvolněným zastupitelům.

Další pravidla

Některé odborné diskuse, vyvolané z konkurenčních důvodů, jsou již minulostí, protože můžeme čerpat z dalších poznámek z výše uvedeného Pokynu D-59. Jedná se zejména o následující témata, kdy/zda lze poskytovat tento peněžitý příspěvek:

 • Jsou-li uzavřeny dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pokud jsou zaměstnavatelem stanoveny směny v souladu se ZP.

 • Má-li zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřeny například dva pracovněprávní vztahy (pracovní smlouvu a dohodu o práci konané mimo pracovní poměr), jsou-li k oběma poměrům stanovené směny, odpovídáme "ano", a to ke každé směně samostatně.

 • Podmínkou pro osvobození peněžitého příspěvku na stravování od daně není odpracování celé stanovené směny.

Pracovní cesty

Připomínáme, že je v zákoně o daních z příjmů zákaz poskytování třeba stravenkového paušálu, jestliže zaměstnanci vznikl v průběhu směny nárok na stravné z důvodu pracovní cesty. Toto omezení je logické a platí pro všechny varianty zajištění závodního stravování.

Musíme zdůraznit, že zaměstnanec opravdu nemá na stravenkový paušál zákonný nárok, jde o benefit. Na druhé straně, pokud ho obdrží, nikomu nemusí prokazovat, jak byl využit (to platí i pro zaměstnavatele!).

2. STRAVENKOVÝ PAUŠÁL A DAŇOVÝ REŽIM

Pro zaměstnance a zaměstnavatele jsou rozhodující kritéria pro osvobození od daně (2.1) a daňové náklady (2.2).

2.1 Osvobození od daně ze závislé činnosti

Vycházíme z ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) ZDP:

 • "...hodnota stravování poskytovaného jak...peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin".

Tento "peněžitý příspěvek" se stává významným benefitem, protože je zcela výjimečný tím, že je:

 • poskytován v peněžité formě,

 • je současně zachováno osvobození od daně u zaměstnance, a

 • jedná se o daňový náklad zaměstnavatele, viz novelizovaný § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. ZDP.

Výše osvobozené částky?

Limity stravného se každoročně mění, uvedeme si příklad pro rok 2023.

Firma PLUS si zvolila maximální hodnotu stravného – podle ZDP, resp. ZP ("odměňováni platem"), z částky 153 Kč činí osvobození 107,10 Kč.

2.2 Daňový náklad

V § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů jsou upraveny podmínky pro příspěvek, aby byl uznán jako daňový náklad. Citujeme:

 • "výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah odpočinku zaměstnanců vynaložených..."

 • a pod bodem čtvrtým: "...nebo na peněžitý příspěvek na stravování."

Firma PRODEJ na rozdíl od firmy PLUS stanovila paušál ve výši 120 Kč. To znamená, že nadlimitní hodnota 12,90 Kč je považována za zdanitelný příjem ze závislé činnosti a zaměstnavatel musí mimo jiné odvést též "své" zákonné pojistné.

Kalkulace

V těchto případech je vhodné provést kalkulace všech daňových vlivů:

 • u zaměstnance je vyšší zdanitelný příjem,

 • pro zaměstnavatele je parametrů více, nejen nárůst personálních prostředků a odvodů, ale snížení základu daně.

3. PRÁVO VOLBY ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ

V článku stravování závodní rozebíráme velmi podrobně všechny varianty poskytování závodního stravování a porovnáváme je z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele.

V praxi se běžně objevují u jednoho a téhož zaměstnavatele více forem závodního stravování.

Firma Výroba má velký výrobní areál, ale také řadu detašovaných pracovišť.

 • V zařízení závodního stravování, ať už provozovaného zaměstnavatelem

Nahrávám...
Nahrávám...