dnes je 24.9.2023

Input:

Přehled změn a novinek na rok 2023

6.1.2023, Zdroj: Finanční správaDoba čtení: 5 minut

Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled.

Silniční daň za rok 2022 – Daňové přiznání k dani silniční se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna 2023. Pro podání doporučujeme využít Online finanční úřad a poplatníci mohou využít i nové elektronické formuláře. Shrnující informace k silniční dani jsou k dispozici souhrnně v Informaci k přiznání za rok 2022.

Daň z nemovitých věcí na rok 2023 – Posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je úterý 31. ledna 2023. Poplatníkům, kteří podávají daňové přiznání poprvé, doporučujeme využití návodného průvodce daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí. Další praktické informace jsou dostupné v Informaci k dani z nemovitých věcí na rok 2023.

Definitivní zrušení elektronické evidence tržeb – 28. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 458/2022, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a jenž mění a ruší další související právní předpisy, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční. Tato právní úprava již nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK). Aktuální informace naleznete na webu etrzby.cz.

Rozšiřuje se okruh vlastníků datových schránek – Novelou zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů dochází k rozšíření okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“. Finanční správa proto k datovým schránkám připravila Informační shrnutí a odpovědi na nejčastější dotazy.

Nová výše obratu pro zákonnou registraci k DPH – Hlavní změnou je od 1. ledna 2023 zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců. Další související informace k tomuto tématu vydala Finanční správa v Informaci k novele zákona o DPH.

Změny v oblasti kontrolního hlášení – Dochází k úpravě sankčního systému kontrolního hlášení DPH. Od roku 2023 dochází ke snížení sankcí za nepodání kontrolního hlášení DPH na polovinu pro vybranou skupinu plátců daně. Nové podmínky sankčního systému dopadají i na starší případy pochybení, pokud platební výměr na související pokuty nenabyl právní moci do účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty 2023. Dále je prodloužena lhůta pro odpověď na výzvu ke změně/doplnění nebo potvrzení původních údajů v případě doručení výzvy do datové schránky, a to na 17 kalendářních dnů. K oblasti změn v kontrolních hlášeních vydala Finanční správa samostatnou Informaci shrnující základní změny.

Změny v oblasti daní z příjmů fyzických osob – Více v Informaci pro poplatníky zveřejněné na webu Finanční správy a také ve shrnující Informaci o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022.

Nový Pokyn D-59 – Pro zdaňovací období, která započala v roce 2023, lze pro daně z příjmů využít nový Pokyn č. GFŘ - D-59 k jednotnému postupu při

Nahrávám...
Nahrávám...