dnes je 24.9.2023

Input:

Omezení daňového nákladu při prodeji cenného papíru

2.5.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.12.6 Omezení daňového nákladu při prodeji cenného papíru

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 24 odst. 2 písm. w) ZDP limituje daňový náklad

  • z nabývací ceny akcie, která není oceňována v souladu s účetními předpisy reálnou hodnotou,

  • z nabývací ceny kmenového listu, který není oceňován v souladu s účetními předpisy reálnou hodnotou (toto platí pro zdaňovací období započaté ne dříve než 1. 7. 2017, tj. od účinnosti novely zákonem č. 170/2017 Sb.), a

  • z nabývací ceny podílu na společnosti s ručením omezeným nebo na komanditní společnosti anebo na družstvu;

nabývací cena akcie, kmenového listu či podílu je v těchto případech daňově účinnou jen do výše příjmů z prodeje této akcie nebo tohoto podílu.

Zároveň se ale uvádí, že toto omezení se nepoužije u cenného papíru, který není podle právních předpisů upravujících účetnictví oceňován reálnou hodnotou pouze z toho důvodu, že poplatník daně z příjmů právnických osob je:

  • mikro účetní jednotkou podle právních předpisů upravujících účetnictví [zde úprava přejímá s účinností od roku 2017 znění zrušeného § 24 odst. 2 písm. zy) ZDP], nebo

  • daňovým nerezidentem, který je povinen podle právního řádu státu, podle kterého je založen nebo zřízen, vést účetnictví, a příjem z prodeje cenného papíru není přičitatelný jeho stálé provozovně na území České republiky (toto je nová úprava).

§ 24 odst. 2 písm. ze) ZDP limituje daňový náklad z pořizovací ceny směnky při prodeji, o níž je účtováno jako o cenném papíru;

  • pořizovací cena takové směnky (zachycená v účetnictví v souladu s účetními pravidly) ke dni jejího prodeje je daňově účinnou jen do výše příjmů z jejího prodeje.

§ 24 odst. 2 písm. r) ZDP považuje za daňově účinnou hodnotu cenného papíru při prodeji, a to ve výši, jak je zachycená v účetnictví v souladu s účetními předpisy ke dni jeho prodeje, bez ohledu na výši příjmu z prodeje; ale s výjimkou:

  • případů uvedených v § 24 odst. 2 písm. w) a ze) ZDP, a

  • případů osvobozených příjmů při prodeji podle § 19 odst. 1 písm. ze) nebo § 19 odst. 9 ZDP (v návaznosti na držbu alespoň 10% podílu po dobu

Nahrávám...
Nahrávám...