dnes je 24.9.2023

Input:

Odpisy nehmotného majetku

4.5.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.8.4 Odpisy nehmotného majetku

RNDr. Ivan Brychta

Od 1. 1. 2021 není nehmotný majetek (NM) pro účely ZDP definován. Historicky jde o návrat ke způsobu, který byl uplatněn již v letech 2001 až 2003, viz následující tabulka:

Do 31. 12. 2000   2001–2003   2004–2020   2021–2022  
Odpisy NM řešeny ustanoveními pro hmotný majetek (rovnoměrné či zrychlené odpisy podle zařazení do odpisových skupin dle přílohy č. 1 ZDP).   NM není v ZDP definován, vstupní cena NM se u účetních jednotek stane daňovým nákladem podle účetních odpisů,

poplatníci nevedoucí účetnictví mají daňový výdaj v návaznosti na zaplacení
.  
Odpisy NM pro účetní jednotky řešeny přes § 32a ZDP,

poplatníci nevedoucí účetnictví mají daňový výdaj v návaznosti na zaplacení.  
NM není v ZDP definován, vstupní cena NM se u účetních jednotek stane daňovým nákladem podle účetních odpisů,

poplatníci nevedoucí účetnictví mají daňový výdaj v návaznosti na zaplacení.  

Komentář:

Podle přechodných ustanovení zákona č. 492/2000 Sb. (čl. II bod 2), který přinesl změnu u NM od 1. 1. 2000, se pro nehmotný majetek evidovaný v majetku poplatníka do 31. 12. 2000 použije ZDP ve znění platném do 31. 12. 2000, a to až do doby vyřazení z majetku poplatníka.

Podle přechodných ustanovení zákona č. 438/2003 Sb. (čl. II bod 25), který přinesl změnu u NM od zdaňovacího období započatého v roce 2004, se ustanovení § 32a ZDP použije poprvé u NM zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2004. Tato novela zároveň přinesla do § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP, podle něhož jsou daňově účinné výdaje na pořízení NM nebo jeho technického zhodnocení u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví. Toto ustanovení platí dodnes.

Podle přechodných ustanovení zákona č. 609/2020 Sb. (čl. XII bod 10), který přinesl změnu u NM od zdaňovacího období započatého v roce 2021, se na nehmotný majetek pořízený před 1. 1. 2021 a na technické zhodnocení tohoto majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání po 31. 12. 2020 použije ZDP ve znění účinném do 31. 12. 2020.

Na základě rozhodnutí poplatníka ale lze použít postup účinný od 1. 1. 2021 také na majetek pořízený od 1. 1. 2020, a to již od 1. 1. 2020 (využije-li poplatník tuto možnost, bude u tohoto

Nahrávám...
Nahrávám...